سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
کسی جز نابخرد نادان، دانش و دانشوران را سبک نمی شمرد . [امام علی علیه السلام]